Peachgroup maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen.  Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig. Als u niet akkoord gaat met onze cookie statement dan plaatsen wij alleen de functionele cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons cookie statement en privacy policy om meer te leren over onze cookies.

News

mobileX Field Service Management Suite 9.1 beschikbaar in februari

Aanmaken melding in mobileX-CrossMIP

Versie 9.1 van mobileX’ Field Service Management suite zal vanaf 5 februari 2021 beschikbaar zijn.

Het hoogtepunt van deze release is de meldingscreatie en de verwerking in de mobileX-CrossMIP mobiele app. De technicus kan nu ter plaatse meldingen aanmaken. Hij kan dit bijvoorbeeld doen vanuit een operatie wanneer hij vaststelt dat een onderdeel van een systeem defect is. Daarbij kan hij kiezen uit verschillende meldingtypes die bedrijven zelf kunnen configureren. Dit kan bijvoorbeeld een storingsmelding, een onderhoudsaanvraag, een servicemelding of een activiteitsmelding zijn. In de “meldingcatalogi” kan hij verdere details in gecodeerde vorm bevestigen. In het veld “Item” beschrijft de technicus het type schade en specificeert hij de objectreferentie. Onder “Oorzaak” beschrijft hij de oorzaak van de schade en onder “Acties” beveelt hij een maatregel aan om de schade te verhelpen. Hij kan ook tekstbevestigingen maken en foto’s bij het bericht voegen om de schade te documenteren.

 

 

Voor bestaande meldingen kan de technicus vanaf release 9.1 via het tabblad Info ook alle in SAP opgeslagen gegevens bekijken om informatie over de details van een melding te verkrijgen. Bovendien heeft de technicus de mogelijkheid om alle berichten op een kaart weer te geven en de berichten in de lijstweergave te filteren.

 

Scenario generator – strategische planning voor mobileX-Dispatch

 

De scenariogenerator is ook herzien voor release 9.1. Dit is een extra module voor mobileX-Dispatch waarmee bedrijven een langetermijnplanning kunnen maken van hun middelen en capaciteiten op het gebied van service en onderhoud. Daarbij kunnen hypothetische toekomstscenario’s worden opgesteld en met elkaar vergeleken op basis van historische gegevens uit de inzetplanning, zoals de orderportefeuille van het laatste boekjaar. In de huidige situatie kunnen bedrijven er ook gebruik van maken om een situatie van lager aantal orders en compensatie te simuleren via werktijdverkorting voor specifieke periodes, regio’s en teams.

 

In de huidige versie is de grafiekcomponent in het hoofddialoogvenster voor de capaciteitsvergelijking, waarin de verschillende planning scenario’s met elkaar worden vergeleken, gemoderniseerd. Voor verdere evaluatie van verschillende scenario’s door andere afdelingen in bedrijven, is nu ook een Excel-export van de gegevens gegroepeerd per team (werkstations) mogelijk.

Tijdsbesparing en veiligheid met single sign on

 

Naast Kerberos kunnen gebruikers nu ook OAuth2 of OpenID Connect gebruiken voor hun eenmalige authenticatie van mobileX-oplossingen. Single sign-on met Azure AD is sinds november mogelijk voor mobileX-MIP for Field Service, en voor mobileX-CrossMIP en mobileX-Dispatch met Release 9.1. Bovendien kan two-factor of multi-factor authenticatie worden aangeboden via identity providers om de veiligheid voor gebruikers verder te verhogen.