Processen

100% focus op de verbetering van uw service- en onderhoudsprocessen

Ons startpunt is uw huidige service- en onderhoudsorganisatie. IJkpunten zijn de medewerkers, de aanwezige bedrijfsprocessen en de resultaten die u wilt bereiken. Wij analyseren de mogelijkheden, kijken waar kansen liggen en wat de valkuilen kunnen zijn. Dit vertalen we naar een plan van aanpak met daarin de aan IT te stellen eisen. Wij voeren het plan uit met SAP-software die op uw organisatie is toegesneden en met door ons ontwikkelde IoT-oplossingen. Op deze wijze zijn uw processen en uw mensen leidend en niet de softwareoplossing. Ons doel? Uw organisatie toekomstbestendig maken.

Onze visie op service en onderhoud

Service en onderhoud is in organisaties nog te vaak van ondergeschikt belang. En dat is onterecht. In service en onderhoud gaat namelijk veel geld om, zijn flinke efficiencyslagen te maken en is extra omzet te realiseren. PeachGroup wil service en onderhoud de juiste prominente plek geven in uw organisatie: als aanjager van meer klanttevredenheid en niet enkel en alleen als kostenpost.

 

De afdeling Verkoop maakt met de klant een variëteit aan afspraken. Van afspraken over apparatuur met en zonder onderhoud, eenvoudige tarieven of complexe full-service contracten, standaard- of verlengde garanties, tot aan afspraken over speciale tarieven voor storingen buiten kantoortijden.
Maintenance managers en MRO-stock managers krijgen steeds vaker te maken met een ogenschijnlijke tegenstelling: verhoog de servicelevels én bespaar kosten. Een dilemma dat opgelost kan worden met een grondige analyse van de spare parts behoefte, voorraad- en gevolgkosten, besteltijden en interne processen.
Het plannen van storingsmeldingen en regulier onderhoud is een voortdurend balanceren tussen enerzijds de noodzaak van een goede dienstverlening aan de klant en anderzijds de beschikbaarheid van capaciteit en onderdelen. Om de juiste beslissingen te kunnen maken, is duidelijkheid over het onderhoudsobject en de locatie noodzakelijk.
Waar bevinden uw monteurs zich wanneer een machine toch onverwachts uitvalt? Welke monteur heeft de juiste skills en kan als eerste ter plekke zijn? Hoelang werkt een monteur aan een specifieke oplossing? De antwoorden op deze vragen bieden handvatten om uw onderhouds- en serviceprocessen goed te kunnen stroomlijnen.