Yara

Yara

Yara is wereldwijd de grootste producent van ammoniak, nitraten, stikstof, fosfor en kalium. Deze stoffen vormen de basis voor Yara’s meststoffen en industriële oplossingen.

Met het oog op de belangrijkste drivers van hun productiefaciliteiten – operationele efficiëntie, schone technologieën en een veilige en betrouwbare productie – was Yara op zoek naar een Proof of Concept (POC).

Het hoofddoel van het POC was om kritische informatie van de apparatuur te vergelijken met die van collega’s uit de industrie op kosten, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Onze Senior EAM-expert adviseerde over de haalbaarheid van een connectie tussen Meridium Asset Answers en het Yara ERP productiesysteem.

Om data uit het Yara ERP te genereren heeft PeachGroup nauw samengewerkt met Meridium om zo geheugen-, verbindings- en autorisatiebeperkingen te kunnen beheren. De data-extractie is succesvol uitgevoerd met een op maat gemaakt Java-programma, gebouwd met hulp van onze consultant.

Met de resultaten van het POC kon Yara:

  • Conclusies trekken over de toegevoegde waarde van Asset Answers in relatie tot kosten, beschikbaarheid en betrouwbaarheidsproductie- en onderhoudsstrategieën.
  • Inzicht krijgen in hoe de EAM-processen zijn gestructureerd in relatie tot het informatiemodel dat Meridium biedt. Meridiums informatiemodel is gebaseerd op best practices van de industrie.
  • Een definitieve beslissing nemen over het al dan niet doorgaan met Asset Answers.
Overige cases
download

Download de Whitepaper 'Enterprise Asset Management in action at Yara'

Download Whitepaper