Nieuws

Aftrap World Class Maintenance Zuid

Woensdag 28 maart is PeachGroup aanwezig bij de aftrap van de World Class Maintenance Zuid in het Mecc te Maastricht. Als lid van Limburgse Werkgevers Vereniging en als partner in onderhouds- en serviceprocessen een must voor PeachGroup om aanwezig te zijn.

Binnen de aftrap zijn acht uitdagende hoofdthema’s benoemd:

  • Uiterlijk in 2025 behoeven besloten ruimtes niet meer door mensen betreden te worden.
  • In de komende 5 jaar zullen wearables het mogelijk maken om de inzetbaarheid van mensen in de industrie met 2,5 jaar te verlengen
  • Door verregaande digitalisering zal het betreden van in bedrijf zijnde installaties voor onderhoudswerkzaamheden na 2025 tot de uitzonderingen behoren.
  • In de komende 3 jaar wordt een RBI systeem voor externe degradatie door Corrosie Onder Isolatie(COI) ontwikkeld waardoor binnen 5 – 10 jaar schade door COI met > 50% vermindert.
  • Ontwikkelen van uitbestedingspakketten op basis van assetbeheer, denk aan riolen, veiligheden, vloervelden zouden binnen korte tijd tot aanzienlijke kostenvoordelen in de regio kunnen leiden.
  • Implementeren van Condition based maintenance i.p.v. periodiek maintenance zou flinke besparingen in onderhoud op kunnen leveren. Regionale uitwisseling van practices zou daar een doorbraak in kunnen leveren.
  • Betere aansluiting zoeken tussen Onderwijs en bedrijfsleven zal binnen 4 jaar een win-win opleveren.
  • 3 D Engineering en 3D Reality (the digital twin) implementeren in de relatief oude installaties van de regionale industrie zal binnen 5 -10 jaar noodzakelijk blijken te zijn om aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen.

Algemeen directeur Ruud Kockelkorn: “Thema’s zoals digitalisering, uitbesteding assetbeheer en condition based maintenance komen dagelijks aan bod bij onze klanten. We kijken er dan ook naar uit een actieve rol te gaan spelen in het netwerk.”

 

maintenance